Rozwizanie problemu z baz cenow 2/2015 innego producenta
2015-05-19 09:00:32


Norma STANDARD dla otwierajcych dziaalno gospodarcz
2013-05-15 10:56:14

W promocji moe wzi udzia kada firma, ktra spenia cznie
nastpujce warunki:
• zoya zamwienie na program Norma STANDARD (oferta specjalna) legitymujc si wpisem do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Zamwienie musi mie form pisemn;
• czas prowadzenia dziaalnoci gospodarczej nie moe przekroczy 6 miesicy;

Promocja nie obejmuje firm, ktre zamwiy Norma STANDARD przed terminem rozpoczcia promocji, bd po terminie jej zakoczenia. Kady uczestnik promocji moe zakupi tylko jedno stanowisko programu.

 
 
Kosztorysowanie
Norma EXPERT
Norma Pro
Norma STD
Miara PRO
INTERCENBUD
Buduj z Gow
System Athena
ATHExcel
ATHProject
 
Obsuga firmy
Rysunek 3
Planista 6.4